Niepoprawna pisownia

tensknota

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tęsknota

Poprawna pisownia