Poprawna pisownia

tąpnięcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tompniencie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tompnięcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tąpniencie

Niepoprawna pisownia