Poprawna pisownia

nie uzyskało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuzyskało

Niepoprawna pisownia