Poprawna pisownia

szesnasty października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o szesnastym dniu października, nie zaś o szesnastym październiku.


Niepoprawna pisownia

szesnasty październik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeznasty października

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szesnazty października

Niepoprawna pisownia