Niepoprawna pisownia

brakóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brakuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

brakuję

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako forma słowa brakować w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, w praktyce używana bardzo sporadycznie.