Niepoprawna pisownia

niepowinniśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie powinniśmy

Poprawna pisownia