Niepoprawna pisownia

z kazanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skazanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazanie

Niepoprawna pisownia