Niepoprawna pisownia

szafje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szafie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szawie

Niepoprawna pisownia