Poprawna pisownia

swojscy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

swojzcy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sfojscy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

słojscy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwojscy

Niepoprawna pisownia