Obie przedstawione wersje zapisu są poprawne, oznaczają jednak inne formy odmiany nazwy miasta „Tarnobrzeg” przez przypadki.

Poprawna pisownia

Tarnobrzega

Poprawna pisownia, znaczenie: dopełniacz słowa „Tarnobrzeg”.


Poprawna pisownia

Tarnobrzegu

Poprawna pisownia, znaczenie: dopełniacz, miejscownik lub wołacz słowa „Tarnobrzeg”.