Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie. Współczesną i jednocześnie zalecaną formą tego słowa jest „ziarnka”.

Poprawna pisownia

ziarka

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

ziarnka

Poprawna pisownia, wersja zalecana.