Niepoprawna pisownia

świente

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

święte

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

śfiente

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śfięte

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siwięte

Niepoprawna pisownia