Niepoprawna pisownia

światło czuli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

światłoczuli

Poprawna pisownia, znaczenie: reagujący na światło.


Niepoprawna pisownia

światło-czuli

Niepoprawna pisownia