Poprawna pisownia

kilkuetapowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kilkaetapowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku etapowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku-etapowi

Niepoprawna pisownia