Poprawna pisownia

świąteczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

śwjąteczne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śfiąteczne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

świonteczne

Niepoprawna pisownia