Niepoprawna pisownia

kłutnii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kłótni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kłótnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłutni

Niepoprawna pisownia