Poprawna pisownia

sturlaj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zturlaj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z turlaj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stórlaj

Niepoprawna pisownia