Niepoprawna pisownia

stu-złotowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stuzłotowe

Poprawna pisownia, znaczenie: mające wartość stu złotych.


Niepoprawna pisownia

stu złotowe

Niepoprawna pisownia