Niepoprawna pisownia

do padli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopadli

Poprawna pisownia