Niepoprawna pisownia

stronca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

strąca

Poprawna pisownia