Poprawna pisownia

greckokatolicki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

grecko-katolicki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grekokatolicki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grecko katolicki

Niepoprawna pisownia