Niepoprawna pisownia

stronć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

strąć

Poprawna pisownia