Niepoprawna pisownia

strarz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

straż

Poprawna pisownia