Poprawna pisownia

strącam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stroncam

Niepoprawna pisownia