Poprawna pisownia

nie podchodzić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie podhodzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepodchodzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie potchodzić

Niepoprawna pisownia