Poprawna pisownia

sterroryzować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zterroryzować

Niepoprawna pisownia