Niepoprawna pisownia

statuła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

statua

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

statóa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

statóła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztatua

Niepoprawna pisownia