Poprawna pisownia

starł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z tarł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztarł

Niepoprawna pisownia