Niepoprawna pisownia

standartowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

standardowi

Poprawna pisownia