Niepoprawna pisownia

standartowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

standardowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stantartowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stantardowi

Niepoprawna pisownia