Poprawna pisownia

pędzel

Poprawna pisownia, znaczenie: pędzel należy zapisywać przez ę. Wynika to z zasady, że w wyrazach zapożyczonych, które zostały całkowicie spolszczone i przyswojone, zapisuje się właśnie głoskę ę. Pędzel to zapożyczenie z języka niemieckiego.
Rzeczownik ten oznacza narzędzie malarskie, które zostało stworzone z włosia, przymocowanego do trzonka. W przenośni i nie o pejoratywnie może oznaczać malarza.

Przykłady poprawnej pisowni

Kup mi pędzel z twardym, szerokim włosiem, bo mój zaczął już tracić włoski.
Przyniósł ze sobą bardzo cienki pędzel, którym mógł wykonać nawet drobne poprawki.
Krzysiek to pędzel, nie robi nic innego, tylko ciągle bawi się swoimi obrazami.


Niepoprawna pisownia

pendzel

Niepoprawna pisownia