Niepoprawna pisownia

ssikasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zsikasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z sikasz

Niepoprawna pisownia