Niepoprawna pisownia

śród skórny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

śródskórny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wśródskórny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śrudskórny

Niepoprawna pisownia