Niepoprawna pisownia

dziewiąty wrzesień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziewiąty września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dziewiątym dniu września, nie zaś o dziewiątym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

dziewionty wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziewionty września

Niepoprawna pisownia