Poprawna pisownia

spytałam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z pytałam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpytałam

Niepoprawna pisownia