Poprawna pisownia

nie lubiłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nielubiłaś

Niepoprawna pisownia