Poprawna pisownia

dziewuszka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dziewószka

Niepoprawna pisownia