Poprawna pisownia

sprzętem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sprzentem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spszętem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spżętem

Niepoprawna pisownia