Poprawna pisownia

diagnozować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

djagnozować

Niepoprawna pisownia