Poprawna pisownia

spod

Poprawna pisownia, znaczenie: to jeden z przyimków, łączących się w dopełniaczu z rzeczownikami (albo wyrazami o ich funkcji). Jako ciekawostkę warto nadmienić, że etymologicznie poprawną formą zapisu było „z pod” (obowiązujące do roku 1936). Współczesna ortografia nie dopuszcza jednak takiej pisowni jako poprawnej.


Niepoprawna pisownia

zpod

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pod

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pot

Niepoprawna pisownia