Poprawna pisownia

poczcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pocztcie

Niepoprawna pisownia