Poprawna pisownia

specjalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

specialna

Niepoprawna pisownia