Niepoprawna pisownia

za błądziłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zabłądziłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zabłondziłeś

Niepoprawna pisownia