Niepoprawna pisownia

specialni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

specjalni

Poprawna pisownia