Niepoprawna pisownia

sparalirzowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sparaliżowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zparaliżowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z paraliżowana

Niepoprawna pisownia