Niepoprawna pisownia

sóhy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

suchy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sóchy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

suhy

Niepoprawna pisownia