Niepoprawna pisownia

sóbsumcja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

subsumcja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

subsómcja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

supsumcja

Niepoprawna pisownia