Poprawna pisownia

snuć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

snóć

Niepoprawna pisownia