Niepoprawna pisownia

nie dostarczeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedostarczeni

Poprawna pisownia