Niepoprawna pisownia

sktórą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z którą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skturą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z którom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kturą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkturą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zktórą

Niepoprawna pisownia