Poprawna pisownia

skrupuły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skrópuły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skrupóły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skrópóły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkrupuły

Niepoprawna pisownia